Voortgezet onderwijs

Wilt u weten waar u op moet letten bij de schoolkeuze?

In groep 8 krijgt uw kind het basisschooladvies. De basisschool geeft aan wat voor voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past. Ook doet uw kind de eindtoets. Het basisschooladvies telt zwaarder mee dan de eindtoets. Daarna zoekt u samen met uw kind een school uit. U mag uw kind op meerdere scholen aanmelden. Ga voor informatie naar open dagen van scholen. Op Scholen Op De Kaart kunt u scholen met elkaar vergelijken. Waar u op moet letten bij de schoolkeuze leest u op de website Opvoeden.

Wilt u weten tot welke leeftijd uw kind naar school moet?

Uw kind moet naar school tot het jaar waarin het 16 wordt. Heeft het op 16-jarige leeftijd nog geen diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger)? Dan moet uw kind naar school tot hij zo'n diploma heeft. Of tot hij 18 jaar wordt.

Kijk voor meer informatie op de websites van de Leerplichtwegwijzer of de Rijksoverheid.

Heeft uw kind moeite of problemen op school?

Neem contact op met de mentor. Hij kan u vertellen hoe het op school gaat met uw kind. Ook met vragen kunt u bij de mentor terecht. De mentor zorgt ervoor dat uw kind de juiste begeleiding krijgt.

U kunt ook contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker of de jeugdverpleegkundige van de school. De school van uw kind weet wie dit zijn.

Er zijn ook diverse cursussen die uw kind kan volgen. Neem voor meer informatie contact op met het Regionaal Trainingscentrum of kijk op de website.

Heeft uw kind moeite met huiswerk maken? Vraag advies aan de leerkracht of mentor van uw kind. Of ga op zoek naar huiswerkbegeleiding. Bijvoorbeeld bij PowerUp073 of Jongerencentrum De Poort.

Of meld uw kind aan voor Humanitas Mentoring & coaching. Op de website staat hoe dat in zijn werk gaat.

Heeft uw puber extra begeleiding nodig? En heeft u te weinig geld om dit te betalen? Neem contact op met Stichting Talent-plan. Zij bieden hulp door bijvoorbeeld bijles en huiswerkbegeleiding.

Toon op kaart (1)
x

Wilt u meer weten over vervolgopleidingen?

In het voortgezet onderwijs krijgt uw kind begeleiding bij het kiezen van een vervolgopleiding of een beroep. Kijk in de schoolgids wat deze begeleiding precies inhoudt. Wilt u er meer over weten? Neem contact op met de mentor of de decaan.

Heeft uw kind een beperking en wil hij of zij werken of studeren?

Lees meer over studeren met een beperking op de website van InfoNu. Wil uw kind werken? Bel UWV en leg de vraag voor.

Heeft uw kind moeite met huiswerk maken?

Vraag advies aan de leerkracht of mentor van uw kind. Of ga op zoek naar huiswerkbegeleiding. Bijvoorbeeld bij PowerUp073 of jongerencentrum De Poort.

Of meld uw kind aan voor Humanitas Mentoring & coaching. Op de website staat hoe dat in zijn werk gaat.

Heeft uw puber extra begeleiding nodig? En heeft u te weinig geld om dit te betalen? Neem contact op met Stichting Talent-plan. Zij bieden hulp door bijvoorbeeld bijles en huiswerkbegeleiding.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Jongerencentrum De Poort

Het is een plek voor jongeren van 12 t/m 23 jaar uit ’s-Hertogenbosch Noord. Waar jongeren leeftijdsgenoten ontmoeten, talenten ontwikkelen, sporten en activiteiten organiseren. Jongeren moeten kunnen opgroeien in een veilige omgeving, met voldoende mogelijkheden tot ontwikkeling om actief te kunnen bijdrage aan de maatschappij.

Geerke
8
5235 HH
s-Hertogenbosch