Vermelding op deze website

Algemene Voorwaarden voor vermelding op een Hulpwijzer van Sdu, gevestigd te Den Haag.
Versie 1.2, geldig vanaf 01-08-2016.

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Hulpwijzers van Sdu.

Voorwaarden
Verzoeken tot vermelding worden door Sdu alleen uitgevoerd mits zij aan de voorwaarden voldoen van Sdu en die van haar opdrachtgevers.
Uw website dient gerelateerd te zijn aan het onderwerp van de Hulpwijzer.
Alleen verzoeken van non-profit- en not-for-profitorganisaties die betrekking hebben op een onderwerp van de Hulpwijzer worden geaccepteerd. Uitzonderingen hierop zijn organisaties die door de opdrachtgever worden aangedragen.
Alle vermeldingen op de site zijn onder voorbehoud van taal- en schrijffouten. Voor de gevolgen van taal- en schrijffouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Websites die enkel en alleen uit advertenties/reclame bestaan worden niet geaccepteerd.
Sdu behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen verzoeken tot vermelding te weigeren.

Gegevensbeheer
Als u een verzoek tot vermelding plaatst bij Sdu, dan worden uw persoons-, bedrijfs- en contactgegevens geregistreerd. Sdu houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
Sdu respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Kosten
Aan een vermelding op de Hulpwijzers van Sdu zijn geen kosten verbonden.

Aansprakelijkheid
De Hulpwijzers bevatten links naar websites van derden. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en het gebruik van deze websites. Ons beleid m.b.t. privacy en cookies is op deze andere websites niet van toepassing.