Verhuizen

Gaat u verhuizen?

Plan uw verhuizing goed. Vraag familie, vrienden, bekenden of een vrijwilliger om u te helpen of huur een verhuisbedrijf in.

Is dit niet mogelijk en heeft u een ziekte of beperking? Neem contact op met Koo.

Vergeet niet uw verhuizing door te geven aan de gemeente waarin u gaat of blijft wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen na de verhuizing. Verhuist u naar het buitenland? Geef uw verhuizing dan minimaal 5 dagen vóór de verhuizing door.

Heeft u een uitkering of voorziening van de gemeente? Deze stopt als u naar een andere gemeente verhuist. U moet deze opnieuw aanvragen in uw nieuwe gemeente.

Heeft u meer hulp nodig? Zoals voor het regelen van uw verhuizing, uw administratie of kleine klusjes?

Ga naar het wijkplein bij u in de buurt of kijk op Platform073 voor een vrijwilliger.

Kijk op Checklist verhuizen voor verhuistips. Of vraag hulp aan de woningcorporatie.

Farent heeft een klusbureau dat voor een klein bedrag klusjes kan doen bij u thuis. Kijk voor meer informatie over Klusteam Noord op de website.

Zoekt u een woning voor senioren?

Wilt u in uw gemeente blijven wonen? Kijk op de website van Woonservice Den Bosch voor meer informatie. Bijvoorbeeld over woningen voor 55+. Wilt u hulp bij langer zelfstandig wonen? Neem contact op met een vrijwillige coach van Farent, het buurtteam of bel met Koo.

Wilt u zich inschrijven op een briefadres?

Alleen als u in een instelling verblijft, kunt u uw briefadres digitaal doorgeven bij de gemeente.

Verder wordt een uitzondering gemaakt voor:

  • iemand die korter dan 8 maanden naar het buitenland gaat
  • iemand die tijdelijk geen woning heeft (max 4 maanden)
  • binnenvaartschippers/zeevarende en kermisexploitanten

Als u tot een van bovenstaande doelgroepen behoort, kunt u uw briefadres schriftelijk aanvragen bij de gemeente. Neem contact op met de gemeente voor het opvragen van de formulieren.

Als u om een andere reden geen woonadres heeft, kunt u zich niet inschrijven op een briefadres. U kunt wel hulp vragen aan het buurtteam. Zij kunnen samen met u onderzoeken wat u nodig heeft om uw leven weer op de rit te krijgen. Als blijkt dat een tijdelijk briefadres hiervoor noodzakelijk is, kan het buurtteam een tijdelijk briefadres voor u aanvragen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden, zoals budgetbeheer en inschrijving bij de maatschappelijke opvang. Voor contact met het buurtteam: bel Koo.