Toegankelijkheid

Gemeente 's-Hertogenbosch streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Kijk op Koo.

hoofddomein:https://www.kijkopkoo.nl
subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website: (niet van toepassing)

De onafhankelijke partij Stichting Accessibility heeft een WCAG 2 Niveau AA onderzoek uitgevoerd. Het rapport van het toegankelijkheidsonderzoek kun u hier inzien.

Toegankelijkheid KOO

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente 's-Hertogenbosch gepubliceerde informatie blijkt dat de website Kijk op Koo gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente 's-Hertogenbosch is gevorderd met de toegankelijkheid van Kijk op Koo en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente 's-Hertogenbosch .

Functie: Afdelingshoofd informatiemanagement sociaal domein.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via helpdeskvind@sdu.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Ombudscommissie van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Nieuwe website

We zijn in voorbereiding van de ontwikkeling van een nieuwe website. De planning is dat deze halverwege 2023 opgeleverd wordt volgens de laatste digitale toegankelijkheidseisen.

Pdf-bestanden

We kunnen op dit moment niet garanderen dat de pdf's die worden aangeboden digitaal toegankelijk zijn. We zijn bezig om oude pdf's te vervangen door toegankelijke bestanden. Heeft u informatie uit een niet-toegankelijke pdf nodig? Neem contact met ons op helpdeskvind@sdu.nl. Binnen 10 werkdagen bieden wij u een alternatief aan.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-08-2023.