Belasting

U kunt bij verschillende mensen terecht voor hulp bij uw aangifte:

 • Bel de Belastingtelefoon. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. U legt uit wat er aan de hand is en u krijgt direct advies. Zo nodig krijgt u een afspraak. U krijgt dan een brief over de tijd, plaats en datum wanneer u wordt verwacht. In de checklist voor hulp bij aangifte staat welke gegevens u mee moet nemen naar uw afspraak.
 • Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen.
 • Vraag hulp van een vrijwilliger.

Of maak een afspraak met de Sociaal Raadslieden. U kunt ook hulp vragen aan Humanitas. Of ga naar het wijkplein bij u in de buurt. Gaat het om de inkomstenbelasting? Dan kunt u ook terecht bij de bibliotheek of het Informatiepunt Digitale Overheid. Bent u 55 jaar of ouder? Vraag hulp aan de ouderenadviseur van KBO Brabant of ANBO.

Gemeente 's-Hertogenbosch - Sociaal Raadslieden

De Sociaal Raadslieden zijn onderdeel van het het team Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHBG)
De Sociaal Raadslieden geven sociaal juridisch advies en hulp bij het invullen van juridische, financiële en fiscale papieren en vragen over wetten, regelingen en toeslagen. Kijk voor spreekuren in de wijk op de website.

EHBG
Inwoners kunnen op afspraak weer terecht bij de consulenten van EHBG. Een afspraak maken kan via (073) 615 51 55 of per mail naar teamEHBG@s-hertogenbosch.nl.

 

Sociaal Raadslieden
De raadslieden werken veel vragen telefonisch af, maar een afspraak maken in het stadskantoor en op de wijkpleinen kan ook weer. De wijkpleinen waar de raadslieden op afspraak werken:

 • Wijkplein Boschveld, Zernikestraat 2
 • Wijkplein Hambaken, Het Wielsum 1
 • Wijkplein De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 109
 • Wijkplein De Kiek, Dageraadsweg 39
 • Wijkplein Rosmalen, Hoff van Hollantlaan 1

Voor een afspraak met de raadslieden kunnen inwoners bellen naar (073) 615 90 90. Dit kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur of op woensdag van 10.00 – 12.00 uur. Mailen kan naar sociaalraadslieden@s-hertogenbosch.nl.

Bezoekadres
Wolvenhoek 1
5211 HH 's-Hertogenbosch

Postadres
Postbus 12345
5200 GZ 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer
073 615 90 90

Huis 73 - Bibliotheek Rosmalen

Bezoekadres
Hoff van Hollantlaan 1
5243 SR Rosmalen

Postadres
Hoff van Hollantlaan 1

E-mailadres
rosmalen@huis73.nl

Telefoonnummer
073 680 29 30

Huis73 - Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

De plek waar u terecht kunt als u vragen heeft over de digitale overheid. Bijvoorbeeld het aanvragen van een DigiD, huur- en zorgtoeslagen, rijexamen, kinderbijslag enzovoort. Maar ook voor hulp bij het gebruik van mijnoverheid.nl, de werkmap van het UWV of bijvoorbeeld het online betalen van een verkeersboete.

Bibliotheekmedewerkers helpen met het vinden van informatie op internet of verwijzen u door naar lokale partners als het nodig is om in te loggen op een website van de overheid.

Bezoekadres
Huis73, Hinthamerstraat 72-74
5211 MR 's-Hertogenbosch

E-mailadres
info@huis73.nl

Telefoonnummer
073 68 02 900

Huis73 - voor bibliotheek en cultuur

Bezoekadres
Hinthamerstraat 72-74
5211 MR 's-Hertogenbosch

Postadres
Postbus 1253
5200 BH 's-Hertogenbosch

E-mailadres
info@huis73.nl

Telefoonnummer
073 680 29 00

KBO-Brabant

KBO-Brabant is een belangenvereniging van senioren van 50 jaar en ouder. Aantal leden 125.000, grootste vereniging in Brabant.

Kijk op de website voor meer informatie en op de website van Ons Magazine.

Bezoekadres
Albert Luthulilaan 10
5231 HV 's-Hertogenbosch

Postadres
Postbus 3240
5203 DE 's-Hertogenbosch

E-mailadres
info@kbo-brabant.nl

Telefoonnummer
073 64 44 066

Koo-wijkpleinen 's-Hertogenbosch

ANBO

Belangenorganisatie voor senioren

Bezoekadres
Vijzelmolenlaan 20-22
3447 GX Woerden

Postadres
Postbus 2012
3440 DA Woerden

Website
www.anbo.nl

E-mailadres
info@anbo.nl

Telefoonnummer
0348 46 66 66

Belastingdienst - belastingtelefoon

Telefoonnummer
0800 05 43 (gratis)

Belastingdienst - checklist voor hulp bij aangifte


Ga naar de Sociaal Raadslieden. Zij weten alles van wetten en regels. Hun hulp is gratis. Bel op en maak een afspraak voor het spreekuur bij u in de wijk. Er is ook een telefonisch spreekuur en een inloopspreekuur.

Gemeente 's-Hertogenbosch - Sociaal Raadslieden

De Sociaal Raadslieden zijn onderdeel van het het team Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHBG)
De Sociaal Raadslieden geven sociaal juridisch advies en hulp bij het invullen van juridische, financiële en fiscale papieren en vragen over wetten, regelingen en toeslagen. Kijk voor spreekuren in de wijk op de website.

EHBG
Inwoners kunnen op afspraak weer terecht bij de consulenten van EHBG. Een afspraak maken kan via (073) 615 51 55 of per mail naar teamEHBG@s-hertogenbosch.nl.

 

Sociaal Raadslieden
De raadslieden werken veel vragen telefonisch af, maar een afspraak maken in het stadskantoor en op de wijkpleinen kan ook weer. De wijkpleinen waar de raadslieden op afspraak werken:

 • Wijkplein Boschveld, Zernikestraat 2
 • Wijkplein Hambaken, Het Wielsum 1
 • Wijkplein De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 109
 • Wijkplein De Kiek, Dageraadsweg 39
 • Wijkplein Rosmalen, Hoff van Hollantlaan 1

Voor een afspraak met de raadslieden kunnen inwoners bellen naar (073) 615 90 90. Dit kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur of op woensdag van 10.00 – 12.00 uur. Mailen kan naar sociaalraadslieden@s-hertogenbosch.nl.

Bezoekadres
Wolvenhoek 1
5211 HH 's-Hertogenbosch

Postadres
Postbus 12345
5200 GZ 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer
073 615 90 90


Kunt u de gemeentebelastingen niet betalen? Bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing of onroerendezaakbelasting? De gemeente kan de belasting kwijtschelden. U hoeft dan niet te betalen. U kunt kwijtschelding aanvragen als u een laag inkomen heeft en geen spaargeld. Vraag de gemeente om meer informatie.

Moet u wel betalen? U kunt dit ook in delen doen. Lukt dit niet? Dan kunt u misschien een andere afspraak maken met de gemeente over de betaling. Dit heet een betalingsregeling.

Komt u er niet uit? Ga langs bij een wijkplein bij u in de buurt. Of vraag Eerste Hulp Bij Geldzaken om advies.

Let op! Ontving u een papieren kwijtscheldingsformulier van de gemeente? En heeft u hulp nodig van de Wijkpleinen bij het invullen van het formulier? De Wijkpleinen zijn de komende weken gesloten. En zij kunnen u nu dus helaas niet helpen. Wacht met het indienen van uw verzoek tot u terecht kunt bij de Wijkpleinen. U hoeft de aanslag tot dan niet te betalen. Heeft u automatische incasso? Dan schrijven we wel af. Wilt u niet dat we afschrijven. Bel ons dan via 073 615 54 75.

Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHBG)

EHBG is er voor alle inwoners van ‘s-Hertogenbosch met zorgen en vragen over geldzaken. U kunt een afspraak maken of gewoon binnenlopen.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur (Weener XL, ingang werk en inkomen)

Bezoekadres
Van Herpensweide 1
5231 VL 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer
073 615 51 55

Gemeente 's-Hertogenbosch - betalen gemeentebelasting

Gemeente 's-Hertogenbosch - kwijtschelding gemeentebelasting

Telefoonnummer
073 615 51 55


Heeft u post gekregen van bijvoorbeeld de gemeente of Belastingdienst? En begrijpt u niet wat er in de brief staat?

Ga langs bij een wijkplein, het Informatiepunt Digitale Overheid of neem contact op met Koo.

Huis73 - Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

De plek waar u terecht kunt als u vragen heeft over de digitale overheid. Bijvoorbeeld het aanvragen van een DigiD, huur- en zorgtoeslagen, rijexamen, kinderbijslag enzovoort. Maar ook voor hulp bij het gebruik van mijnoverheid.nl, de werkmap van het UWV of bijvoorbeeld het online betalen van een verkeersboete.

Bibliotheekmedewerkers helpen met het vinden van informatie op internet of verwijzen u door naar lokale partners als het nodig is om in te loggen op een website van de overheid.

Bezoekadres
Huis73, Hinthamerstraat 72-74
5211 MR 's-Hertogenbosch

E-mailadres
info@huis73.nl

Telefoonnummer
073 68 02 900

Koo-wijkpleinen 's-Hertogenbosch