Schoolkeuze

Ik zoek een school voor mijn kind

Vanaf 4 jaar gaat uw kind naar de basisschool. U kiest zelf een school. Begin al met zoeken als uw kind 1 of 2 jaar is.

Bezoek de school of scholen van uw keuze. Bezoek een open dag of maak een afspraak voor een rondleiding. Zo krijgt u een goed beeld van de school. Kies de school die het beste is voor uw kind en meld uw kind aan.

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Geef dat aan bij de school. De school waar u uw kind aanmeldt, zorgt dat uw kind passend onderwijs krijgt. Dit heet de zorgplicht.

Kan de school uw kind geen passende onderwijsplek bieden? Dan zoekt de school een plek waar uw kind extra ondersteuning krijgt. Lees meer over passend onderwijs en de zorgplicht op de website van de Rijksoverheid.

Op de website Scholen op de kaart vindt u een overzicht van alle scholen in 's-Hertogenbosch.

Zit uw kind in groep 6 of 7? Kijk dan ook eens op de website van Spoor 10-14.

Ik wil meer weten over passend onderwijs en speciaal onderwijs

Heeft u uw kind aangemeld bij een school? Dan moet deze school ervoor zorgen dat uw kind passend onderwijs krijgt. Ook als extra ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld door een beperking of gedragsproblemen.

Kan de school uw kind geen passend onderwijs geven? Dan wordt De Meierij ingeschakeld. Dit is het samenwerkingsverband passend onderwijs van de scholen in de regio. Zij bekijken samen met u en de school wat er nodig is om uw kind een passende plek te geven. Misschien kan dat op de school zelf, met extra hulp. Of misschien is een andere school beter voor uw kind. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Meierij. Er is ook een ouderbrochure.

Lees meer over passend en speciaal onderwijs op de website van de Rijksoverheid.

Toon op kaart (2)
x

Ik ben niet tevreden over de school van mijn kind

Als u niet tevreden bent over de school van uw kind, kunt u deze dingen doen:

  • Ga in gesprek.
    Maak een afspraak met de leerkracht van uw kind of met de directeur van de school. Geef in het gesprek duidelijk aan waar u niet tevreden over bent. Zo kunt u samen een oplossing zoeken.
  • Dien een klacht in.
    Heeft het gesprek met de leerkracht of directeur niet geholpen? U kunt een klacht indienen bij het schoolbestuur. Op de website van de Onderwijsinspectie vindt u hier meer informatie over.
  • Kies een andere school.
    Komt u er niet uit met de school? U kunt uw kind altijd aanmelden bij een andere school. Andere scholen in uw regio vindt u op de website Scholen op de kaart. Informeer eerst goed bij de nieuwe school of ze uw kind als nieuwe leerling aannemen.

Wilt u dat de school uw kind beter passend onderwijs geeft? Komt u er samen met de school niet uit? Dan kunt u gratis hulp krijgen van een onderwijsconsulent. De onderwijsconsulent helpt u om met de school goede afspraken te maken.

Ik kan geen geschikte school vinden voor mijn kind

Elk kind heeft recht op passend onderwijs. Maar soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld als uw kind hulp nodig heeft die moeilijk te vinden is. Of als het gedragsproblemen heeft. En bijvoorbeeld van school wordt gestuurd.

Komt u er niet uit met de school? Vraag dan gratis hulp van een onderwijsconsulent. Een onderwijsconsulent weet veel over onderwijs en zorg. Hij of zij helpt u met een plek vinden voor uw kind.

Of neem contact op met De Meierij. Dit is het samenwerkingsverband passend onderwijs van de scholen in de regio. Zij bekijken samen met u welke school geschikt is voor uw kind. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Meierij. Er is ook een ouderbrochure.

Zit uw kind in groep 6 of 7? Kijk dan ook eens op de website van Spoor 10-14.

Toon op kaart (2)
x
Toon op kaart (1)
x

De Meierij - primair onderwijs

Samenwerkingsverband primair onderwijs.

Hervensebaan
9
5232 JL
's-Hertogenbosch
Toon op kaart (1)
x

De Meierij - voortgezet onderwijs

Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs.

Kooikersweg
301
5223 KE
's-Hertogenbosch