Problemen op het werk

Ik word gediscrimineerd

Discriminatie is verboden. Laat het er dus niet bij zitten. Praat erover. Wordt u op uw werk gediscrimineerd? Praat dan met de vertrouwenspersoon op uw werk. Zoek samen naar een oplossing.

Of meld discriminatie bij een meldpunt discriminatie. Bijvoorbeeld via de website Discriminatie.nl. Of bij RADAR, het anti-discriminatiebureau in de buurt. Zij helpen u ook met het indienen van een klacht. U kunt ook aangifte doen bij de politie.

Wordt u gediscrimineerd op basis van uw seksuele geaardheid of genderidentiteit? Neem dan contact op met Het Roze Huis.

Toon op kaart (2)
x

Ik word gepest op het werk

Praat erover. Bijvoorbeeld met de vertrouwenspersoon of de bedrijfsarts van de organisatie waar u werkt. Probeer samen het pesten te stoppen. Praat ook met uw werkgever. De werkgever is verplicht pesten op het werk tegen te gaan.

Doet de werkgever niet genoeg? Dan kunt u een klacht indienen.

Op de website van het Juridisch Loket staat meer over wat u kunt doen. Op Pestenopdewerkvloer.nl staan tips en verhalen van anderen.

U kunt ook terecht bij RADAR.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

RADAR Brabant-Noord

Het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie.

Emmaplein
19d
5211 VZ
's-Hertogenbosch

Ik heb problemen met mijn werkgever

Praat met de vertrouwenspersoon, een personeelsadviseur of met iemand van de ondernemingsraad van de organisatie waar u werkt. Zoek samen naar een oplossing.

Juridisch advies, tips en voorbeeldbrieven vindt u op de website van het Juridisch Loket. Ga langs of bel voor persoonlijk advies.

Als uw werkgever met ontslag dreigt, werk dan gewoon door. Zet nergens uw handtekening onder. Zoek juridische hulp. Bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket.

Ik wil weten of ik wel genoeg verdien

Kijk op de website Loonwijzer of u genoeg verdient. Ook bij de vakbonden kunt u controleren of u het salaris verdient dat past bij uw werk. Bel bijvoorbeeld de FNV of het CNV of kijk op hun websites. Op de website van Rijksoverheid staat informatie over het minimumloon.

Denkt u dat de hoogte van uw salaris niet klopt en bent u het er niet mee eens? Neem dan contact op met het Juridisch Loket voor advies.

Ik voel mij niet veilig op de werkvloer

Uw werkgever moet ervoor zorgen dat u veilig en gezond kunt werken. Bespreek onveilige situaties eerst met uw werkgever of met de ondernemingsraad van de organisatie waar u werkt.

Vraag ook advies aan de arbodienst van de organisatie waar u werkt. De mensen van de arbodienst weten alles over de regels voor veilig en gezond werken.

Als het onveilig blijft kunt u een klacht indienen bij de Inspectie SZW.

Ik ben ondernemer, zzp-er of werknemer en door de coronacrisis kom ik niet meer rond

Veel ondernemers, zzp’ers en werknemers hebben financiële problemen door de coronamaatregelen en kunnen daardoor de noodzakelijke woonkosten niet meer betalen. Voor deze doelgroep is er de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), een tijdelijke vergoeding van maximaal 300 euro per maand.

Kent u inwoners van ’s-Hertogenbosch met hoge woonlasten die te kampen hebben met een flinke inkomensterugval? Dan stellen wij het op prijs als u hen wijst op de regeling. Of informatie deelt op uw website. De voorwaarden en digitale aanvraag voor TONK staan op de website van de gemeente.

Kent u iemand die het moeilijk vindt om de aanvraag in te dienen? Dan biedt de gemeente ondersteuning. Telefonisch contact opnemen kan via (073) 615 51 55.