Problemen met een peuter

Wilt u graag advies over de ontwikkeling van uw peuter?

Advies over de ontwikkeling van uw kind krijgt u bij het consultatiebureau. Maak een afspraak of ga langs bij het inloopspreekuur. Misschien is het Mamacafé of het Babycafé leuk voor u. Kijk voor opvoedcursussen op de website van het Regionaal Trainingscentrum. Zijn er twijfels over de ontwikkeling van uw peuter? Meld uw kind dan aan voor integrale vroeghulp. Dit doet u op de website van Integrale Vroeghulp Maasland.

Toon op kaart (2)
x

Twijfelt u over de ontwikkeling van uw peuter?

Ga naar het consultatiebureau.

Of meld uw kind aan voor integrale vroeghulp. Kijk voor meer informatie op de website van Integrale Vroeghulp Maasland.

Toon op kaart (1)
x

Huilt uw peuter om alles?

Peuters huilen om veel redenen. Bijvoorbeeld omdat iets niet mag of omdat ze pijn hebben. Of omdat ze moe zijn van alles wat ze die dag beleefd hebben. Vraag advies bij het consultatiebureau.

Is uw peuter soms onhandelbaar?

Peuters kunnen in de peuterpuberteit komen. Ze testen dan uw grenzen en zijn soms onhandelbaar. Ook driftbuien en nee-zeggen horen erbij. Kijk op de website Opvoeden voor meer informatie. Daar leest u ook hoe u hiermee om gaat.

Ga voor meer informatie langs bij het consultatiebureau of neem contact op met Koo. Zij weten waar u passende hulp kunt krijgen.

Heeft uw kind gedragsproblemen?

Maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind? Bespreek de zorgen met de jeugdverpleegkundige van de GGD of de schoolmaatschappelijk werker van de school. U krijgt daar informatie en advies of een verwijzing naar passende hulp.

Heeft u meer hulp nodig? Bel Koo. Zij weten waar u hulp kunt krijgen.