Privacyverklaring

Deze verklaring geldt vanaf december 2018.

Uw privacy en uw vertrouwen zijn belangrijk voor Koo.

In deze verklaring staat hoe we omgaan met gegevens rond deze website. Het gaat dan om informatie die we over de gebruikers van onze website verzamelen, bijhouden en gebruiken. Ook beschrijven we hoe we cookies gebruiken.

Wij vullen deze verklaring regelmatig aan met nieuwe informatie als dit nodig is.

Hieronder leggen wij per onderdeel uit hoe wij met uw gegevens omgaan:

 • Persoonsgegevens
 • Het verzamelen van persoonlijke gegevens
 • Gebruik van persoonlijke gegevens
 • Uw keuzemogelijkheden
 • Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie
 • Bewaren van uw gegevens
 • Cookies
 • Bericht van wijzigingen
 • Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens
 • Bereik

Deze Privacyverklaring geldt alleen voor de website van Koo (www.kijkopkoo.nl).

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is een gegeven dat leidt tot een direct of indirect identificeerbaar natuurlijke persoon. Dat betekent dat we de naam van een persoon kennen of te weten kunnen komen. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam , een huisadres, of een e-mailadres.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen opnemen via post, e-mail of sociale media. Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen over uw gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken we verschillende technieken, zoals cookies.

Het verzamelen van persoonsgegevens

Koo is een samenwerkingscoöperatie van Farent, MEE, de GGD en de gemeente ’s-Hertogenbosch. Verantwoordelijk voor de registratie van persoonsgegevens door Koo is:

 • College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente ’s-Hertogenbosch/Koo
  Postbus 12345
  5200 GZ ’s-Hertogenbosch

We verwerken gegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier. We verzamelen ze door uw gebruik van de website. Dit gaat volgens de wet. Als het nodig is, vragen wij uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Waar gebruiken we uw persoonsgegevens voor?

 • Voor het verwerken van persoonsgegevens als hier een wettelijke reden voor is. Dit zijn voor Koo: toestemming, wettelijke verplichting en taak van algemeen belang of openbaar gezag.
 • Voor het afhandelen van vragen die u via een contactformulier op de website indient.
 • Voor het leggen van contact met u, schriftelijk, per e-mail of telefonisch, als u daar om vraagt.
 • Ter ondersteuning van diensten die u van ons wilt afnemen of hebt afgenomen.
 • Voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de website van Koo.

Uw keuzemogelijkheden

Verzamelen we gegevens van u? Dan kunt u ons laten weten dat we deze gegevens niet mogen gebruiken. Zijn we niet wettelijk verplicht om uw gegevens te gebruiken en op te slaan? Dan verwijderen we deze.

Ook kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.

Zie voor meer informatie over het privacybeleid van Koo de website zoek.officielebekendmakingen.nl.

Gebruik van persoonsgegevens

In de volgende alinea staat gedetailleerd hoe Koo uw persoonsgegevens kan gebruiken.

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Vult u bijvoorbeeld uw naam en adres in voor het toesturen van bepaalde informatie? Dan mogen we deze gegevens niet gebruiken om u ook andere informatie te sturen. Behalve als dat erbij staat en u daarvoor toestemming hebt gegeven. Ook mogen we uw gegevens niet doorgeven aan andere organisaties. En we mogen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Hiervoor moet u zich apart aanmelden en toestemming geven.

We kunnen gegevens wel gebruiken voor opsporing. Als iemand via de website strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. Of als er andere uitzonderingen zijn, zoals genoemd in artikel 23 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en er heel nauwkeurig mee omgaan. Koo neemt hiervoor zo redelijk mogelijke fysieke, organisatorische, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen. Daarmee wil Koo uw persoonsgegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens als dit nodig is om de diensten die u vraagt te kunnen geven. Wilt u dat wij uw gegevens niet meer gebruiken voor deze diensten? Neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente 's-Hertogenbosch/Koo. Het adres staat onderaan deze Privacyverklaring bij het kopje 'Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens'.

We zullen uw gegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen als Koo en voor het ten uitvoer brengen van onze dienstverlening:

 • Voor het verwerken van persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben [wettelijke bewaartermijn]
 • Voor het door ons afhandelen van uw vragen voor zover dit via een contactformulier op de websites van Koo wordt ingediend [bewaartermijn maximaal 2 jaar]
 • Voor het leggen van schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met u [zolang noodzakelijk voor de uitvoering van de taak van algemeen belang/ openbaar gezag of de wettelijke bewaartermijn]
 • Voor het verzenden van een nieuwsbrief [zolang u de toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief niet heeft ingetrokken]
 • Ter ondersteuning van diensten die u van ons hebt afgenomen [bewaartermijn maximaal 2 jaar]
 • Voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de websites van Koo [zie cookiebeleid].

Cookies

Zoals hierboven staat, leggen we informatie over uw bezoek aan onze websites vast. Zo kunnen wij cijfers verzamelen over het gebruik van de website. Een uitgebreide uitleg over cookies vindt u op deze pagina.

Bericht van wijzigingen

Voeren we belangrijke veranderingen of updates door in deze Privacyverklaring? Dan zetten we 30 dagen een bericht bovenaan deze pagina. Zo wijzen we gebruikers op deze veranderingen of updates. Willen wij uw persoonsgegevens gebruiken op een andere manier dan die eerder gold? Dan laten we u dit weten. U kunt dan aangeven of wij uw persoonsgegevens wel of niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Hebt u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door Koo of over deze Privacyverklaring? Neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de Gemeente ’s-Hertogenbosch/Koo. U kunt inzage krijgen in de persoonsgegevens die u aan Koo heeft gegeven. Zijn uw persoonsgegevens niet juist en wilt u dat wij deze corrigeren? Ook daarvoor kunt u contact opnemen. Meer informatie over dit alles staat hier.

Soms vragen wij u om uw identiteit te bevestigen. Dit vragen wij door een kopie van een identiteitsbewijs (rijbewijs, id-kaart of paspoort). Bijvoorbeeld voordat we gegevens aan u doorgeven of onjuistheden corrigeren. Ook vragen wij soms andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek contact met u op.

U kunt uw verzoek sturen naar:

 • Gemeente ’s-Hertogenbosch/Koo
  t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
  Postbus 12345
  5200 GZ ’s-Hertogenbosch