Pesten

Mijn kind wordt gepest

Wordt uw kind op school gepest? Praat erover met de leerkracht van uw kind. Of met de vertrouwenspersoon van de school. Op de website Opvoeden.nl staat veel informatie.

Vaak gebeurt het pesten via internet. Bijvoorbeeld door te schelden op sociale media. Of door het verspreiden van een naaktfoto. Kijk op de websites Meldknop.nl en Help wanted voor advies en hulp.

Wil uw kind met iemand praten? Dat kan via Pestweb of de Kindertelefoon.

Lees ook het artikel over cyberpesten op de website van VPNGids.

Het Regionaal Trainingscentrum heeft allerlei trainingen die uw kind kunnen helpen. Uw kind kan ook langs gaan bij een jongerencentrum in de buurt. Of bij het spreekuur van Dropzone.

Ook kunt u terecht bij RADAR. Heeft u meer hulp nodig? Bel Koo.

Toon op kaart (1)
x

Mijn kind pest andere kinderen

Ook pesters hebben hulp nodig om te stoppen met pesten. Praat erover met de leerkracht van uw kind. Of met de vertrouwenspersoon van de school. Kijk op de websites Pestweb en Opvoeden.nl voor informatie en advies.

Komt u er niet uit? Neem contact op met Koo.

Ik word gepest op het werk

Praat erover. Bijvoorbeeld met de vertrouwenspersoon of de bedrijfsarts van de organisatie waar u werkt. Probeer samen het pesten te stoppen. Praat ook met uw werkgever. De werkgever is verplicht pesten op het werk tegen te gaan.

Doet de werkgever niet genoeg? Dan kunt u een klacht indienen.

Op de website van het Juridisch Loket staat meer over wat u kunt doen. Op Pestenopdewerkvloer.nl staan tips en verhalen van anderen.

U kunt ook terecht bij RADAR.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

RADAR Brabant-Noord

Het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie.

Emmaplein
19d
5211 VZ
's-Hertogenbosch