Persoonsgebonden budget (pgb)

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag van de overheid waarmee u zelf uw zorg of hulp betaalt.

Met het pgb kunt u de volgende hulp inkopen:

  • Voor jeugdhulp
  • Vanuit de Wmo, bijvoorbeeld voor hulp in het huishouden, ondersteuning, kortdurend verblijf enz.
  • Vanuit de Wlz, als u langdurig ziek bent
  • Vanuit de Zvw, als u wijkverpleging thuis nodig heeft (dit vraagt u met een verwijzing van de huisarts aan bij uw zorgverzekeraar) of intensieve kindzorg

Alleen als u een indicatie voor zorg heeft, kunt u een pgb aanvragen. Alle voorwaarden vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een brief waarin staat hoeveel geld u krijgt om zorg in te kopen. U kiest dan zelf welke hulp u wilt en van wie.

Lees meer over het pgb op de website van de SVB. Of kijk op de website van belangenvereniging Per Saldo.

Toon op kaart (1)
x

Hoe vraagt u een persoonsgebonden budget (pgb) aan?

Dat hangt af van het soort persoonsgebonden budget (pgb). Op de website van de Rijksoverheid ziet u waar u de aanvraag moet doen.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) leest u hoe u de aanvraag doet. Ook vindt u hier informatie over hoe u uw zorg inkoopt en hoe u het budget van uw pgb bijhoudt.

Kijk voor meer informatie op de website van de Regelhulp. Of lees de folder van de SVB.

Toon op kaart (1)
x