Overlijden en rouw

Ik zoek steun voor mijn kind na het overlijden van een dierbare

Op de websites Voor Jonge Helden en Achter de Regenboog staat veel informatie en tips voor kinderen. Ook voor u staat er informatie.

Achter de Regenboog organiseert ook kinderweekenden. Kinderen verwerken dan het verlies met elkaar. Of kijk op de website van het Regionaal Trainingscentrum voor een rouwgroep voor kinderen.

Jongeren vinden een luisterend oor bij het spreekuur van Dropzone.

Blijft het moeilijk? Ga naar uw huisarts. De huisarts kan uw kind doorverwijzen naar een rouwtherapeut.

Of bel, mail of chat met De Luisterlijn.

Ik zoek steun na het overlijden van een dierbare

Praat over uw gevoelens met familie en vrienden. Of bel, mail of chat met De Luisterlijn. Hier vindt u dag en nacht iemand om mee te praten.

Op de website van het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) staat veel informatie. U vindt er adressen waar u terecht kunt voor ondersteuning. Kijk ook op de website van Regelhulp.

Wilt u een hulpverlener spreken? Ga naar uw huisarts. Hij of zij kan u doorverwijzen.

Bent u 55 jaar of ouder? Farent heeft een bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars. Bel of mail voor een afspraak. Bent u jonger dan 65 jaar? Word lid van Collega's, vereniging voor weduwen en weduwnaars.

Misschien past een zelfhulpgroep bij u. Kijk op de website van het Steunpunt Zelfhulp voor meer informatie. Sommige groepsbijeenkomsten zijn onder leiding van een maatschappelijk werker. Neem hiervoor contact op met het Regionaal Trainingscentrum.

Toon op kaart (1)
x

Ik heb moeite rond te komen na het overlijden van mijn partner

Op de website van het Nibud vindt u informatie over inkomen na het overlijden van een partner.

Verzorgt u een kind of bent u (deels) arbeidsongeschikt? Dan krijgt u mogelijk een nabestaandenuitkering. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank staat informatie.

Is na het overlijden van uw partner uw inkomen lager? Misschien krijgt u toeslagen. Zoals zorgtoeslag of kindgebonden budget. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Misschien kunt u hulp krijgen van de gemeente. Kijk op de gemeentepagina's bijstand en bijzondere bijstand. Hier leest u wat de mogelijkheden zijn en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Of bel met de gemeente voor een afspraak met de Sociaal Raadslieden. Kijk ook eens op de website Bereken uw recht Plus. Hier kunt u zien of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de gemeente.

Wilt u hulp met geld besparen? Bel de gemeente en vraag naar Eerste Hulp Bij Geldzaken. Wilt u meer inkomen? Ga naar Weener XL voor hulp bij het zoeken naar (ander) werk.

Toon op kaart (2)
x

Ik heb vragen over de laatste levensfase

Op de website Ongeneeslijk.nl ziet u wat stervensbegeleiding is en welke zorg daarbij komt kijken. Zorg tijdens de laatste levensfase heet palliatieve zorg. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Neem contact op met een organisatie die palliatieve zorg aanbiedt. Bijvoorbeeld VPTZ.

Heeft u vragen over euthanasie? Bespreek deze met uw huisarts. Of neem contact op met de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE).