Overlijden en rouw

Als iemand overlijdt, kan dat veel verdriet doen. Het verwerken hiervan heet rouwen. Iedereen rouwt op zijn eigen manier. Sommige mensen rouwen liever alleen. Anderen hebben juist graag vrienden en familie om zich heen. Ook kinderen gaan anders om met het verlies. Kijk op de website van de gemeente voor informatie over wat u moet doen nadat iemand overleden is. 

Hieronder vindt u meer informatie over waar u terecht kunt voor hulp.

Wat moet er geregeld worden als iemand is overleden?

Als iemand is overleden, moet het volgende snel geregeld worden:

  • Een arts moet het overlijden vaststellen.
  • Een arts moet een verklaring van overlijden afgeven.
  • Iemand moet aangifte van overlijden doen bij de gemeente.

U kunt dit zelf regelen. U kunt het ook laten doen door een begrafenisondernemer.

Wilt u meer weten? Kijk op de website van de Rijksoverheid. Of kijk op de website van de gemeente.

Wat regelt u voor uw eigen uitvaart?

U kunt uw wensen voor een uitvaart in een verklaring laten vastleggen. Deze verklaring stelt u zelf op of samen met een notaris. Onderteken de verklaring en zet de datum van ondertekenen erbij. Zorg ook dat er na uw overlijden voldoende geld is voor uw uitvaart. Bijvoorbeeld via een uitvaartverzekering.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Op de website van Centrum Nalatenschappen vindt u informatie over het regelen van uw erfenis.

Is er iemand overleden in uw familie?

Praat erover met vrienden of familieleden. Zij kunnen u helpen om uw verdriet te verwerken. U kunt ook een afspraak maken met uw huisarts of een maatschappelijk werker. Of bel De Luisterlijn. Online behandelingen om met verdriet en rouw om te gaan, vindt u bij Interapy.

Kinderen gaan anders om met verlies van familie dan volwassenen. Zoekt u steun voor uw kind? Kijk op de website van het Regionaal Trainingscentrum voor een rouwgroep voor kinderen. Kijk op de website Achter de Regenboog. De website is vooral bedoeld voor kinderen die te maken hebben met rouw, maar ook voor ouders is er plek. Achter de Regenboog organiseert ook kinderweekenden. Kinderen verwerken dan het verlies met elkaar. Wilt u al eerder met iemand praten? Bel De Luisterlijn. Blijft het lastig? Ga naar uw huisarts. Die kan u of uw kind verwijzen naar een rouwtherapeut.

Bent u uw kind verloren? Bij de Vereniging Ouders van een Overleden Kind vindt u lotgenoten. Ouders en opvoeders van een vermoord kind kunnen terecht bij Vereniging Ouders van een Vermoord Kind. Op de website van Uitvaartverzekering wordt ook aandacht besteed aan het verlies van een kind.

Heeft u moeite met het verlies van uw partner of een dierbare?

Vraag buren, vrienden of familie om hulp of zoek contact met andere mensen die alleen zijn. Ga naar uw predikant, pastoor of imam. Wilt u liever een gesprek met een maatschappelijk werker? Neem contact op met Koo.

Misschien past een zelfhulpgroep bij u. Kijk op Zelfhulp Den Bosch voor meer informatie. Sommige groepsbijeenkomsten zijn onder leiding van een maatschappelijk werker. Neem hiervoor contact op met het Regionaal Trainingscentrum. Zij hebben ook een speciale groep omgaan met verlies voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Op de website van het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) staat veel informatie die kan helpen het verlies een plek te geven. U vindt er adressen waar u terecht kunt voor ondersteuning. De website Rouwverwerking biedt online zelfhulp.

Heeft u psychische klachten door het verlies? Neem contact op met MIND Korrelatie voor anonieme en professionele hulp. Op de website vindt u een overzicht van de instanties waar u terecht kunt voor hulp. Ook leest u hier ervaringsverhalen en informatie over psychische klachten.

Vaak helpt het ook om actief bezig te blijven. Ga wandelen of fietsen. Misschien is een sportvereniging of hobbyclub iets voor u. Kijk hiervoor op 'S-PORT en Cultuurbosch.

Of ga vrijwilligerswerk doen. Kijk in de vacaturebank van Galant Vrijwilligersnetwerk. U kunt reageren op vacatures en uzelf inschrijven als vrijwilliger. Voor advies neemt u contact op met Galant.

Bent u 55 jaar of ouder? Farent heeft een bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars. Bel of mail voor een afspraak. Bent u jonger dan 65 jaar? Word lid van Collega's, vereniging voor weduwen en weduwnaars.

Toon op kaart (4)
x

Ben je jong en is er iemand in je omgeving overleden?

Praat erover met familieleden of een vertrouwenspersoon op school. Bijvoorbeeld een schoolmaatschappelijk werker. Of met Powerup073. Wil je liever (anoniem) met iemand chatten? Ga dan naar de website Praten over verlies. Op de site Voor Jonge Helden vind je informatie, tips en persoonlijk advies. Je kunt ook kijken op de website Achter de Regenboog voor meer informatie.