Onafhankelijke cliëntondersteuning

Hebt u een vraag over het regelen van zorg of ondersteuning? Weet u niet waar u deze vraag kan stellen? Lukt het niet, of loopt u vast? Dan is het fijn als iemand met u meekijkt en meedenkt. Zo iemand is een onafhankelijke cliëntondersteuner. Onafhankelijke cliëntondersteuning is gratis. U beslist zelf of u hier gebruik van wilt maken.

Wat kan een onafhankelijk cliëntondersteuner doen?

 • uw vraag met u bespreken, samen alles op een rijtje zetten
 • meegaan naar gesprekken met bijvoorbeeld gemeente, zorgaanbieder of zorgkantoor
 • helpen bij het stellen van vragen
 • informatie geven over de weg naar hulp, zorg en hulpmiddelen
 • helpen bij het maken van uw eigen keuzes
 • meedenken en zoeken naar mogelijkheden
 • helpen bij het doen van een aanvraag
 • helpt u ook als u het niet eens bent met een beslissing. Of ontevreden bent over de zorg die u krijgt

Zonder kosten en verwijzing

Onafhankelijke cliëntondersteuning is gratis. U krijgt geen rekening. Het heeft ook geen gevolgen voor het eigen risico van uw zorgverzekering.

U heeft geen doorverwijzing of indicatie nodig om gebruik te maken van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Goed om te weten

 • De onafhankelijk cliëntondersteuner is er voor u. Hij of zij hoort niet bij de gemeente of een zorgaanbieder.
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning is vrijwillig. U kunt hier zelf voor kiezen.
 • Onafhankelijke cliëntondersteuners geven zelf geen zorg of hulpverlening.
 • U krijgt hulp met vragen binnen alle wetten: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz), Participatiewet, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet.
 • Uw gemeente of zorgkantoor weet dat u onafhankelijke cliëntondersteuning kunt krijgen. Stel uw contactpersoon daar gerust vragen over.

Ik wil onafhankelijke cliëntondersteuning

In ‘s-Hertogenbosch bieden verschillende organisaties onafhankelijke cliëntondersteuning aan. Dit doen ze met vrijwilligers of beroepskrachten.

Wilt u onafhankelijke cliëntondersteuning? De medewerkers van Koo helpen u verder. Bel naar Koo. U kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen met een aanbieder.

Toon op kaart (2)
x