Maatschappelijke opvang

Dit heet ook wel 24-uursopvang. Het betekent dat u in de opvang gaat wonen en daar een tijdelijk adres krijgt. Begeleiders helpen u om een stabiel leven op te bouwen. De bedoeling is dat u hierna weer zelfstandig gaat wonen, eventueel eerst nog met begeleiding.

Bent u dakloos en zoekt u opvang?

Neem contact op met Stichting Maatschappelijke Opvang. Zij bieden hulp op maat. Bespreek uw vraag en uw situatie.

Toon op kaart (1)
x

Heeft u een verslaving (gehad) en zoekt u opvang?

Neem contact op met Stichting Maatschappelijke Opvang of met Novadic-Kentron. Zij bieden hulp op maat. Bespreek uw vraag en uw situatie.

Toon op kaart (2)
x
Toon op kaart (1)
x

Stichting Maatschappelijke Opvang

De Stichting Maatschappelijke Opvang ‘s-Hertogenbosch e.o (SMO) biedt maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in de regio Noord-Brabant.

Aartshertogenlaan
23
5212 CB
's-Hertogenbosch

Wilt u zich inschrijven op een briefadres?

Alleen als u in een instelling verblijft, kunt u uw briefadres digitaal doorgeven bij de gemeente.

Verder wordt een uitzondering gemaakt voor:

  • iemand die korter dan 8 maanden naar het buitenland gaat
  • iemand die tijdelijk geen woning heeft (max 4 maanden)
  • binnenvaartschippers/zeevarende en kermisexploitanten

Als u tot een van bovenstaande doelgroepen behoort, kunt u uw briefadres schriftelijk aanvragen bij de gemeente. Neem contact op met de gemeente voor het opvragen van de formulieren.

Als u om een andere reden geen woonadres heeft, kunt u zich niet inschrijven op een briefadres. U kunt wel hulp vragen aan het buurtteam. Zij kunnen samen met u onderzoeken wat u nodig heeft om uw leven weer op de rit te krijgen. Als blijkt dat een tijdelijk briefadres hiervoor noodzakelijk is, kan het buurtteam een tijdelijk briefadres voor u aanvragen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden, zoals budgetbeheer en inschrijving bij de maatschappelijke opvang. Voor contact met het buurtteam: bel Koo.