Jeugdhulp regelen

Ik wil meer weten over jeugdhulp

Jeugdhulp is hulp, zorg en ondersteuning voor kinderen onder de 18 jaar. Bijvoorbeeld bij problemen in het gezin. Of als een kind spijbelt of depressief is. Ieder kind krijgt de jeugdhulp die bij hem of haar past. Dat kan zijn:

 • Jeugdhulp thuis. Als er problemen zijn in het gezin.
 • Jeugdhulp op school. Als er problemen zijn op school.
 • Jeugd-GGZ. Voor kinderen met geestelijke problemen. Zoals angst of een depressie.
 • Pleegzorg. Een kind gaat (tijdelijk) ergens anders wonen. Dat kan familie zijn of een pleeggezin.
 • Jeugdhulp met verblijf. Als kinderen beter geholpen kunnen worden op een plek waar ze ook tijdelijk wonen.

Lees meer informatie over jeugdhulp op de website van de Rijksoverheid.

Mijn kind heeft hulp nodig

Bespreek uw zorgen met de jeugdverpleegkundige van de GGD of de schoolmaatschappelijk werker van de school. U krijgt daar informatie en advies of een verwijzing naar passende hulp.

Misschien is het mogelijk om een training te volgen. Vraag ernaar op school of kijk op de website van het Regionaal Trainingscentrum.

Misschien kan een vrijwilliger van Humanitas uw kind helpen. Ervaren en getrainde vrijwilligers helpen met advies, praktische hulp en vriendschappelijk contact.

Heeft uw kind meer hulp nodig? Dan kan het buurtteam u helpen. Ook is er gespecialiseerde jeugdhulp. Voor gespecialiseerde jeugdhulp komt uw kind pas in aanmerking als andere oplossingen niet of niet voldoende geschikt voor uw kind zijn. U heeft hiervoor een verwijzing van de huisarts of een beschikking van de gemeente nodig. Op de website van Jeugdhulp Noordoost-Brabant vindt u organisaties waar u jeugdhulp kunt krijgen. Wilt u weten welke oplossingen voor uw kind geschikt kunnen zijn? Neem contact op met Koo. Zij helpen u verder.

Toon op kaart (1)
x

Ik wil weten wie de jeugdhulp betaalt

Geld voor jeugdhulp komt van de gemeente. Dit kan op 2 manieren:

 • Zorg in natura: de gemeente regelt de zorg voor uw kind en betaalt de zorgverlener.
 • Persoonsgebonden budget (pgb): u krijgt geld waarmee u zelf de zorg voor uw kind inkoopt. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De gemeente beslist of u het geld krijgt.

Eerst kijkt de gemeente of zorg in natura mogelijk is. Lukt dat niet? Dan kunt u misschien met een pgb naar passende hulp zoeken.

Ik wil hulp bij het vinden van de juiste hulp

Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen.

Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Dan kunt u hulp krijgen van een professionele cliëntondersteuner. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis en onafhankelijk.

De cliëntondersteuner helpt u met:

 • uitzoeken wat de juiste zorg of ondersteuning voor u is
 • in contact komen met de juiste organisaties
 • aanvragen van de juiste zorg of ondersteuning
 • de administratie die nodig is voor de zorg of ondersteuning

Cliëntondersteuning wordt geboden door MEE, Farent en Stichting Door en Voor. Heeft u hier behoefte aan? Neem contact op met Koo of met Stichting Door en Voor.

Is die hulp niet genoeg? Schakel dan een mantelzorgmakelaar in. U vindt een mantelzorgmakelaar op de website van de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars. Een mantelzorgmakelaar is niet gratis. Misschien vergoedt uw zorgverzekering de kosten. Vraag ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Toon op kaart (2)
x

Ik heb een vraag of klacht over jeugdhulp

Ga in gesprek en vertel dat u ontevreden bent. Schrijf vooraf op waar u ontevreden over bent en bedenk voorbeelden. Komt u er samen niet uit? Vraag hulp aan een vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtbureau Jeugdhulp (AKJ).

De vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtbureau Jeugdhulp (AKJ) helpt u bij vragen of klachten. De hulp is altijd gratis.

De vertrouwenspersoon:

 • geeft informatie en advies
 • geeft antwoord op vragen en legt uit hoe de hulpverlening werkt
 • vertelt over de rechten en keuzes die u heeft
 • gaat samen met u op zoek naar oplossingen bij problemen in de hulpverlening
 • kan helpen met het schrijven van een klachtenbrief of meegaan naar gesprekken

Of vraag hulp aan een cliëntondersteuner. Cliëntondersteuning wordt geboden door MEE, Farent en Stichting Door en Voor. Heeft u hier behoefte aan? Neem contact op met Koo of met Stichting Door en Voor.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Door en Voor, Stichting

Aanbod Door en Voor, Stichting: 

 • Steun, inloopmogelijkheden en contactmomenten voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek met mensen die op basis van ingrijpende, emotionele levensgebeurtenissen en hun persoonlijke reflectie daarop als klankbord en steunpilaar kunnen dienen.
 • Inhoudelijke en praktische begeleiding bij ieders proces dmv herstel cursussen.
 • Partner zijn bij het verkrijgen van inzicht in eigen proces en eigen ontwikkeling.
 • Het bieden van de mogelijkheid ervaring op te doen en verder te ontwikkelen in de praktijk dmv vrijwilligerswerk.
 • Eerste stap naar professionele ervaringsdeskundigheid.

Coördinatoren Ivonne Berkers en Anya van Paemel.

Sint Teunislaan
3
5231 BS
s-Hertogenbosch

Ik wil weten wat er in het dossier van mijn kind staat

In het dossier jeugdhulp van uw kind vindt u:

 • gegevens van uw kind (adres, geboortedatum, verzekering)
 • informatie over de hulp die uw kind nodig heeft
 • informatie over de behandeling
 • brieven, plannen en besluiten, bijvoorbeeld van de kinderrechter

Wilt u het dossier van uw kind inzien? Vraag om inzage bij de hulpverlener van uw kind. Of de organisatie die het dossier bewaart.