Dossier van mijn kind

Ik wil weten wat er in het dossier van mijn kind staat

In het dossier jeugdhulp van uw kind vindt u:

  • gegevens van uw kind (adres, geboortedatum, verzekering)
  • informatie over de hulp die uw kind nodig heeft
  • informatie over de behandeling
  • brieven, plannen en besluiten, bijvoorbeeld van de kinderrechter

Wilt u het dossier van uw kind inzien? Vraag om inzage bij de hulpverlener van uw kind. Of de organisatie die het dossier bewaart.

Ik wil weten wie het dossier van mijn kind mag zien

Het dossier van uw kind mag bekeken worden door:

  • de jeugdhulpverleners van uw kind
  • uw kind zelf, als het 12 jaar of ouder is
  • uzelf (als u het ouderlijk gezag heeft) of de voogd van kinderen onder de 16 jaar

Willen anderen het dossier bekijken? Dan moeten ze eerst toestemming vragen. Bij u, uw kind of de hulpverlener.

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor alle regels. Of gebruik de PrivacyApp. Daarin kunt u zien wie welke informatie over uw kind mag bekijken.

Ik wil het dossier van mijn kind aanpassen

U kunt alleen foute gegevens aan laten passen. Bijvoorbeeld de naam van de school als deze niet klopt. De mening van de jeugdhulpverlener kunt u niet aanpassen. Wel kunt u uw eigen mening laten toevoegen aan het dossier.

Dat doet u door een brief te sturen. U stuurt de brief naar de jeugdhulpverlener of iemand anders die het dossier bewaart. Hij of zij maakt dan een afspraak met u voor een gesprek.

De vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtbureau Jeugdhulp (AKJ) kan u helpen. Bijvoorbeeld met het schrijven van de brief. Of door mee te gaan naar het gesprek.