Disclaimer en proclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Deze uitgave en de informatie in deze uitgave zijn auteursrechtelijk beschermd. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van deze uitgave of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met juridische middelen worden bestreden.
De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Toch kan het voorkomen dat er iets niet (meer) klopt. U kunt een wijziging doorgeven aan de redactie door een e-mail te sturen naar helpdeskvind@sdu.nl of gebruik te maken van de feedback-functie op de pagina zelf.
Sdu is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, voortkomend uit het gebruik of toepassing van haar informatie en systemen.