Belasting

Ik heb hulp nodig bij mijn belastingaangifte

U kunt bij verschillende mensen terecht voor hulp bij uw aangifte:

  • Bel de Belastingtelefoon. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. U legt uit wat er aan de hand is en u krijgt direct advies. Zo nodig krijgt u een afspraak. U krijgt dan een brief over de tijd, plaats en datum wanneer u wordt verwacht. In de checklist voor hulp bij aangifte staat welke gegevens u mee moet nemen naar uw afspraak.
  • Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen.
  • Vraag hulp van een vrijwilliger.

Of maak een afspraak met de Sociaal Raadslieden. U kunt ook hulp vragen aan Humanitas. Of ga naar het wijkplein bij u in de buurt. Gaat het om de inkomstenbelasting? Dan kunt u ook terecht bij de bibliotheek. Bent u 55 jaar of ouder? Vraag hulp aan de ouderenadviseur van KBO Brabant of ANBO.

Toon op kaart (6)
x

Ik denk dat de Belastingdienst een fout gemaakt heeft

Ga naar de Sociaal Raadslieden. Zij weten alles van wetten en regels. Hun hulp is gratis. Bel op en maak een afspraak voor het spreekuur bij u in de wijk. Er is ook een telefonisch spreekuur en een inloopspreekuur.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Gemeente 's-Hertogenbosch - Sociaal Raadslieden

De Sociaal Raadslieden zijn onderdeel van het het team Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHBG)
De Sociaal Raadslieden geven sociaal juridisch advies en hulp bij het invullen van juridische, financiële en fiscale papieren en vragen over wetten, regelingen en toeslagen. Kijk voor spreekuren in de wijk op de website.

EHBG
Inwoners kunnen op afspraak weer terecht bij de consulenten van EHBG. Een afspraak maken kan via (073) 615 51 55 of per mail naar teamEHBG@s-hertogenbosch.nl.

 

Sociaal Raadslieden
De raadslieden werken veel vragen telefonisch af, maar een afspraak maken in het stadskantoor en op de wijkpleinen kan ook weer. De wijkpleinen waar de raadslieden op afspraak werken:

 

  • Wijkplein Boschveld, Zernikestraat 2
  • Wijkplein Hambaken, Het Wielsum 1
  • Wijkplein De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 109
  • Wijkplein De Kiek, Dageraadsweg 39
  • Wijkplein Rosmalen, Hoff van Hollantlaan 1

Voor een afspraak met de raadslieden kunnen inwoners bellen naar (073) 615 90 90. Dit kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur of op woensdag van 10.00 – 12.00 uur. Mailen kan naar sociaalraadslieden@s-hertogenbosch.nl.

Bezoekadres

Wolvenhoek
1
5211 HH
's-Hertogenbosch

Postadres

12345
5200 GZ
's-Hertogenbosch

Ik heb geen geld voor de gemeentebelastingen

Kunt u de gemeentebelastingen niet betalen? Bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing of onroerendezaakbelasting? De gemeente kan de belasting kwijtschelden. U hoeft dan niet te betalen. U kunt kwijtschelding aanvragen als u een laag inkomen heeft en geen spaargeld. Vraag de gemeente om meer informatie.

Moet u wel betalen? U kunt dit ook in delen doen. Lukt dit niet? Dan kunt u misschien een andere afspraak maken met de gemeente over de betaling. Dit heet een betalingsregeling.

Komt u er niet uit? Ga langs bij een wijkplein bij u in de buurt. Of vraag Eerste Hulp Bij Geldzaken om advies.

Let op! Ontving u een papieren kwijtscheldingsformulier van de gemeente? En heeft u hulp nodig van de Wijkpleinen bij het invullen van het formulier? De Wijkpleinen zijn de komende weken gesloten. En zij kunnen u nu dus helaas niet helpen. Wacht met het indienen van uw verzoek tot u terecht kunt bij de Wijkpleinen. U hoeft de aanslag tot dan niet te betalen. Heeft u automatische incasso? Dan schrijven we wel af. Wilt u niet dat we afschrijven. Bel ons dan via 073 615 54 75.

Toon op kaart (1)
x

Ik snap de brieven van de overheid niet

Heeft u post gekregen van bijvoorbeeld de gemeente of Belastingdienst? En begrijpt u niet wat er in de brief staat?

Ga langs bij een wijkplein of neem contact op met Koo.