's-Hertogenbosch tegen Armoede (STA)

’s-Hertogenbosch tegen Armoede is de website van Stichting Netwerk tegen Armoede. Netwerk tegen Armoede vindt dat kinderen en jongeren niet in armoede mogen leven. Daarom staan zij achter een brede aanpak van armoede die ook oplossingen zoekt voor volwassenen en senioren. Iedereen moet ervan doordrongen raken dat er geen kinderen meer in armoede mogen leven in 's-Hertogenbosch. Het Netwerk tegen Armoede werkt samen met alle netwerkpartners aan het realiseren van deze missie.

Gecontracteerd: 
nee
Hinthamerstraat
72
5211 MR
's-Hertogenbosch