MEE De Meent Groep

MEE helpt mensen met een beperking en hun naasten zodat ze zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning op maat. De professionals van MEE hebben jarenlange ervaring met het ondersteunen van mensen met een beperking of chronische ziekte. Zij kennen de mogelijkheden en weten waar u tegenaan loopt. Of het nu gaat om opvoeding, ontwikkeling, werk, wonen, geldzaken of regelgeving.

Cliëntondersteuners van MEE geven u uitleg over ingewikkelde zaken, staan naast u en denken mee om samen een goede oplossing te vinden. Zodat u zelf weer verder kunt. Ze gaan uit van wat u nodig heeft om zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te zijn. Om weer mee te kunnen doen in de samenleving. Als het kan met hulp van uw familie, vrienden en andere betrokkenen.

De professionals van MEE werken in buurtteams. Daarnaast biedt MEE onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet, in de Wet langdurige zorg (Wlz) en in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat doet MEE gratis en zonder verwijzing of indicatie.

Leeftijd: 
0 - 2
23 - 27
4 - 6
2 - 4
27 - 55
6 - 12
55 - 67
12 - 18
18 - 23
67+
Problematiek: 
Autisme
Blind/slechtziend
Chronische aandoening
Doof/slechthorend
Gedragsproblemen
Lichamelijke beperking
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Opvoedproblemen
Psychische problemen
Verstandelijke beperking
Zorgtype algemeen: 
Begeleiding
Gecontracteerd: 
nee
Toon op kaart (1)
x
221
5201 AE
‘s-Hertogenbosch
Rietbeemdenborch
6
5241 LG
Rosmalen