Gemeente 's-Hertogenbosch - kwijtschelding gemeentebelasting