Cliëntenraad Participatiewet 's-Hertogenbosch

De Cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van de inwoners van 's-Hertogenbosch die aangewezen zijn op een uitkering vanuit de participatiewet. Hoewel de Cliëntenraad er niet is voor individuele gevallen, willen zij wel graag horen waar u als cliënt tegenaan loopt, zodat zij bij het opstellen van een advies deze signalen mee kunnen nemen.

Leeftijd: 
23 - 27
27 - 55
55 - 67
18 - 23
67+
Gecontracteerd: 
nee