ANBO 's-Hertogenbosch

Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) 's-Hertogenbosch. Kenniscentrum voor informatie en advies over inkomen, gezondheid en wonen.

Leeftijd: 
27 - 55
55 - 67
67+
Problematiek: 
Chronische aandoening
Geheugenproblematiek/Alzheimer/Dementie
Lichamelijke beperking
Zorgtype algemeen: 
Begeleiding
Ondersteuning bij het huishouden
Gecontracteerd: 
nee