Alleszelf.nl

Langer en beter zelfstandig wonen. Platform met oplossingen en diensten.

Leeftijd: 
67+
Problematiek: 
Chronische aandoening
Geheugenproblematiek/Alzheimer/Dementie
Lichamelijke beperking
Zorgtype algemeen: 
Begeleiding
Dagbesteding
Hulpmiddelen gericht op mobiliteit
Individueel en collectief vervoer
Ondersteuning bij het huishouden
Vervoervoorzieningen
Gecontracteerd: 
nee